Nasze działania Zaproszono nas

Zaproszono nas

Działalność naszego stowarzyszenia jest nader często dostrzegana, toteż nierzadko  bywamy goszczeni na różnych imprezach o charakterze promocyjnym i nie tylko...