Historia Historia w datach

Historia w datach

23.04.1295

pierwsza wzmianka o Słońsku. W dokumentach wyznaczających granicę między posiadłościami margrabiego brandenburskiego a włościami templariuszy zapisano, że biegła ona "do pól rodu Sunnenburch".

1341
Hennig i Arnold Uchtenhagen otrzymują prawo budowy zamku w Słońsku.

1410-1415
właścicielem Słońska jest biskup lubuski Jan IV Borschnitz.

1415-1426
Słońska przechodzi w ręce Heinricha von Oinitz a następnie margrabiego brandenburskiego Fryderyka I Hohenzollerna.

20.06.1426
margrabia przekazuje Słońsk w zastaw zakonowi joannitów za 900 kop groszy czeskich.

18.05.1427
podpisanie aktu sprzedaży ( za kolejne 900 kop własnością joannitów został Słońsk, Chartów (Gartow), Muszkowo (Mauskow), Krzeszyce (Kriescht), Lemierzyce (Limmritz), Miechów (Mieckow), Ownice (Ognitz), Przyborów (Priebrow).

1431
wzmianka o szkole parafialnej. Mistrz joannitów ufundował dla uczniów tej szkoły stypendium w wys. 10 kop groszy.

1460
wzmianka o chyży. (Chyże - osady rybackie). Zamieszkiwało ją 45 rybaków.

1474-1508
budowa kościoła.

1520-1522
założenie sklepień w kościele.

1538
baliw Wit von Thümen przechodzi na luteranizm.

1544
budowa młyna na zboże i proso.

1545-1564
rozbudowa i przebudowa zamku w stylu renesansowym.

1596
pożar Słońska.

1652
spalenie zamku przez Szwedów.

1652-1667
przebudowa kościoła.

1658
pierwsza wzmianka o sołtysie zarządzającym słońskimi chyżami.

1662-1688
odbudowa i przebudowa zamku.

1671
budowa szpitala ufundowanego przez mistrza zakonu Johanna Moritza von Nassau.

XVII w.
budowa Frankfurckiego Przedmieścia (Frankfurter Vorstadt, dzis. ul. Sikorskiego) dla sukienników.

1718
w Słońsku żyje 25 obywateli, 78 mieszkańców przedmieścia, 12 chłopów i 42 rybaków.

1752, 1774, 1780, 1814
pożary Słońska.

1774
do szkoły uczęszcza ok. 100 dzieci.

1783
zasypanie fos wokół zamku.

ok. 1793
budowa budynku magistratu w pobliżu kościoła.

ok. 1798
budowa nowej szkoły.

k. XVIII w.
budowa dzielnicy Nowe Miasto (Neustadt).

1817
odbudowa wieży kościoła wg projektu
K. F. Schinkla.

1829-1833
budowa szosy Kostrzyn - Słońsk.

1832
początek budowy ciężkiego więzienia.

1834
powstanie firmy G. Heinreich GmbH. Firma ta zajmowała się wytwórstwem artykułów metalowych, później naprawą pojazdów, aparatów radiowych, składaniem rowerów i in.

1857-1858
joannici budują nowy szpital dla arystokracji pruskiej.

1871
uruchomienie tkalni jedwabiu na 150 krosien mechanicznych.

1871
drukarz Griep wydaje "Sonnenburger Wochenblatt".

1872-1884
przebudowa wnętrz zamku. Staje się on budowlą reprezentacyjną zakonu, częściowo o charakterze muzealnym.

1883
zaczyna pojawiać się najdłużej wydawana słońska gazeta: "Sonnenburger Anzeiger".

1885
Słońsk liczy 6321 mieszkańców.

1892-1924
rządy burmistrza Otto Rubowa: wybrukowanie ulic, elektryfikacja, założenie parku, budowa kolei Kostrzyn - Słońsk - Rudnica.

1902
powstanie pomnika "Dwóch cesarzy".

1925
odsłonięcie pomnika żołnierza na cmentarzu komunalnym.

1933
utworzenie obozu koncentracyjnego.

1934
przekształcenie obozu w ciężkie więzienie.

30/31.01.1945
zamordowanie przez SS 819 więźniów politycznych z wielu krajów Europy.

luty 1945
zajęcie Słońska przez Armię Czerwoną.

1974
budowa Muzeum Martyrologii.

1975
pożar zamku.

1977
utworzenie rezerwatu ptaków wodno-błotnych Słońsk.

1992
poświęcenie kaplicy cmentarnej.

1997
utworzenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

4 października 1997
uroczystość poświęcenia ambony po konserwacji podczas nabożeństwa ekumenicznego uświetnił swoim udziałem w licznym gronie rycerzy joannickich Mistrz Zakonu Joannitów Wilhelm Carl, Książę Pruski.

16 czerwca 2001
w kościele parafialnym w Słońsku, zakon joannitów uroczyście odprawił nabożeństwo z okazji dorocznego dnia rycerskiego (Rittertagsgottesdienst). Był to pierwszy od II wojny światowej Rittertag obchodzony w Słońsku i również pierwsze od końca wojny nabożeństwo ewangelickie odprawione w słońskim kościele.

2001
utworzenie Parku Narodowego "Ujście Warty".
otwarcie Wystawy Pamiątek Regionalnych
2002
utworzenie Rzeczpospolitej Ptasiej.

2004
pierwsza Maurycjada nawiązująca do przedwojennej tradycji Moritzfest.

2005
ogłoszenie Rezolucji NN 2005.

2008
obchody 500-lecia poświęcenia kościoła w Słońsku

2011
13 tarcz herbowych joannitów powróciło po renowacji do słońskiego kościoła