Rzeczpospolita Ptasia Konstytucja

Konstytucja Rzeczpospolitej Ptasiej

My, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus", chcąc na uznanie obecnych i wdzięczność przyszłych pokoleń ludzi i ptaków zasłużyć, niniejszą Konstytucję uchwalamy.

  1. Rzeczpospolita Ptasia jest dobrem wspólnym ptaków i ludzi.
  2. Obszar Rzeczpospolitej Ptasiej obejmuje rozlewiska przy ujściu Warty do Odry, a także serca i dusze jej obywateli.
  3. Stolicą Rzeczpospolitej Ptasiej jest Słońsk.
  4. Obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej zostaje ten, kto otrzyma jej paszport.
  5. Paszport Rzeczpospolitej Ptasiej może otrzymać każdy, niezależnie od narodowości, wyznania, płci, wieku i koloru skóry, komu drogie są sprawy ptaków i ich środowiska.
  6. Rzeczpospolita Ptasia jest republiką demokratyczną, w której władzę najwyższą stanowi zlot wszystkich obywateli. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent przy pomocy Rady Gabinetowej.
  7. Prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej wybierany jest spośród członków TPS "Unitis Viribus" na cztery lata, przez zlot obywateli, zwykłą większością głosów, w wyborach tajnych. Pierwszy prezydent powoływany jest przez członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus".
  8. Obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej przestrzegają obowiązujących praw o ochronie przyrody, a szczególnie kodeksu obserwatora ptaków.
  9. Obywatele przybywający do Rzeczpospolitej Ptasiej otrzymują w paszporcie potwierdzenie pobytu.
  10. Władze Rzeczpospolitej Ptasiej wprowadzają na jej terenie ruch bezwizowy dla wszystkich mieszkańców Ziemi.