Historia Pamiętamy o Nassau

Moritz von Nassau - Homo universale

Johan Moritz von Nassau-Siegen jest postacią niezwykłą, związaną bardzo silnie z Ziemią Lubuską.

Ponieważ w 2004 przypada 400 rocznica urodzin tego wielkiego Europejczyka uważamy za konieczne włączenie się do obchodów i przyłączenie jak największej ilości organizacji i środowisk w Polsce i Brandenburgii. Centrum tych obchodów powinien być Słońsk, ze względu na wielkie znaczenie jakie miała nasza miejscowość w życiu i działalności Moritza, a także nieocenione zasługi mistrza zakonu joannitów dla stolicy brandenburskiej gałęzi tego zakonu. Z racji licznych i różnorodnych zainteresowań oraz niewiarygodnie bogatych dokonań Moritza von Nassau niewątpliwie zasługuje na miano Wielkiego Europejczyka. Jako polityk, dyplomata, wielki budowniczy, mecenas kultury i sztuki wielce się zasłużył dla całej Europy.

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Konferencja naukowa poświęcona życiu i dokonaniom Johana Moritza
  von Nassau-Siegen, proponowany tytuł "Moritz von Nassau społeczeństwu Ziemi Lubuskiej".
 2. Przygotowanie wydawnictw popularno - naukowych propagujących wiedzę o dokonaniach Johana Moritza.
 3. Renowacja 2 płyt herbowych z zamku w Słońsku.
 4. Ufundowanie tablicy pamiątkowej i umieszczenie jej na postumencie w pobliżu zamku.
 5. Wystawa dzieł sztuki związanych z Johanem Moritzem.
 6. Wydanie okolicznościowego medalionu.
 7. Spektakl teatralny na placu zamkowym.
 8. Koncert muzyki barokowej.
 9. Utworzenie i wdrożenie programu nasadzeń oraz pielęgnacji drzew i krzewów w Słońsku.