Historia Pamiętamy o Nassau Koncert beneficjalny

Witraże, Książę Nassau i koncert beneficjalny

Dobiegł końca rozpoczęty w listopadzie ub. roku pierwszy etap renowacji witrażowych okien kościoła parafialnego w Słońsku. Wspólna inicjatywa Parafii pw Matki Bożej Częstochowskiej i Zakonu Joannitów w Niemczech zapoczątkowana przed sześciu laty w ścisłym porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaczyna przynosić efekty. Restauracja witraży z trzech spośród ośmiu okien kościoła została przeprowadzona przez Małgorzatę i Lesława Bukowiczów z Cigacic.

Okna zostały zabezpieczone przeszkleniem ochronnym.

Witraże powstały w latach 1930-1932. Wykonane zostały przez warsztat witrażowniczy firmy Peschel z Berlina-Mahlsdorf. Są one jedynym w swoim rodzaju pomnikiem historii. Zawierają bowiem okazały zbiór herbów rodowych joannitów poległych w I Wojnie Światowej.

Dzieło finansowane jest głównie ze środków ofiarowanych przez rodziny joannickie mające swoje herby w Słońsku. Wśród wielu innych darczyńców na wyróżnienie zasługuje Fundacja Rudolfa-Augusta Oetkera z Niemiec. Drugi etap restauracji słońskich okien rozpoczęty zostanie jeszcze w tym roku. Zabiegom konserwatorskim poddanych zostanie 5 pozostałych okien witrażowych w kościele.

Dobra współpraca Parafii i Berlińsko-Brandenburskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów trwa ponad 10 lat. Jej efektami są: odrestaurowany ołtarz renesansowy z alabastru , krucyfiks z belki tęczowej, ambona z czarnego marmuru, remont dachu nawy kościoła i gruntowne zabezpieczenie elewacji wieży kościelnej, rozpoczęcie renowacji sklepień, a także ekumeniczne spotkania w słońskim kościele parafialnym - dawnym kościele joannitów.

Uroczyste przekazanie Parafii Słońsk trzech spośród ośmiu witrażowych okien kościoła po ich renowacji celowo nastąpiło 19. Czerwca 2004, w dniu dorocznego beneficjalnego koncertu muzyki kameralnej, jakie w Słońsku organizuje się dla wspierania dzieła renowacji parafialnych zabytków. Koncerty te stwarzają dobrą aurę wokół dzieła ratowaniem słońskich zabytków. Są one uważane za ważny czynnik integrujący zainteresowane środowiska.

Na uroczystości gościł mistrz Zakonu Oskar Książę Prus. Była to druga po wojnie wizyta w Słońsku najważniejszego człowieka Zakonu, pierwsza miała miejsce w roku 1997. Wilhelm Karl Książę Prus, ojciec Oskara wziął udział w ekumenicznym nabożeństwie, podczas którego poświęcona została po konserwacji marmurowa ambona.

Jeszcze jeden czynnik sprawił, że tegoroczny koncert miał wyjątkowy charakter. Był on poświecony pamięci Mistrza Zakonu w latach 1652-1679, Księcia Jana Maurycego z Nassau z okazji 400 rocznicy jego urodzin. Był on wybitną osobistością XVI-wiecznej Europy. Słońsk i Zakon Joannitów zawdzięczają Maurycemu z Nassau odbudowę ze zniszczeń i rozwój gospodarczy po Wojnie 30-letniej, oraz znaczący wzrost rangi w skali europejskiej.

Tego dnia w przykościelnym obiekcie dawnej szkoły obok Izby Pamiątek Regionalnych TPS Unitis Viribus otwarta została również okolicznościowa wystawa fotografii z ekspozycji muzealnej pt.: "Wyprawa do nowego świata - Jan Maurycy z Nassau-Siegen, Brazylijczyk 1604-1679", którą w Siegen zorganizowało Stowarzyszenie "Johann Moritz Gesellschaft e.V."

Goście tradycyjnie częstowani byli słodkimi wypiekami Słońszczanek.

Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu "Książę Jan Maurycy Nassau daleki i bliski" wspieranego przez Fundacje Współpracy "Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec.