Nasze działania Kresowiacy

Klub Kresowiaków już działa

W dniu 28 lutego 2010r. przy Towarzystwie Przyjaciół Słońska powstał Klub Kresowian, który pragnie przypomnieć losy pierwszych osadników, pielęgnować ich tradycje i historię. Kresowianie zostawili na Wschodzie cząstkę swojego serca, a pozostała cząstka pozostanie na terenie Słońska i dlatego klub chce ocalić tę cząstkę od zapomnienia.Klub zaczął swoją działalność od napisania projektu pt. „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich” i zgłosił go do konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt ten znalazł się w gronie laureatów i dzięki temu uzyskał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

Polegał on będzie na kilku działaniach nawiązujących do historii naszych przodków pochodzących z Kresów Wschodnich. W ramach tego projektu odbędą się warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży, które poprowadzi dziennikarz Radia Zachód, Pan Donat Linkowski. Zajęcia będą polegały na nauce przeprowadzania wywiadów, przede wszystkim z osobami starszymi. Po zakończeniu warsztatów dziennikarskich odbędą się zajęcia plastyczne przeprowadzone przez artystę-plastyka, Panią Justynę Budzyn, dzięki którym dzieci i młodzież poznają różne techniki grafiki warsztatowej i multimedialnej. Mamy nadzieję, że wnuki i prawnuki pierwszych osadników wyrażą chęć wzięcia udziału w wyżej wymienionych warsztatach. Następnym krokiem będzie organizacja „Dnia Kresowiaka”, który planujemy 26 czerwca 2011r. Na ten dzień zaprosimy zespół „Mycielinianki”, który kultywuje polski folklor, zrobimy wystawę prac dzieci i młodzieży z warsztatów.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wyżej wymienionych działaniach i zgłaszanie się dzieci i młodzieży do udziału w warsztatach.
Zgłoszenia proszę kierować do Barbary Gąsiorek ul.Sikorskiego 39 lub Henryka Radowskiego ul.Puszkina 44.

Tekst: basik/henry