Nasze działania Kresowiacy Warsztaty II

Jak zilustrować wspomnienia

Kresowiacy

Na warsztatach plastycznych prowadzonych przez Justynę Budzyn w ramach projektu pt. "Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich" powstały ilustracje do nagranych wcześniej wspomnień mieszkańców Słońska przybyłych z Kresów Wschodnich. Dzieci poznały techniki grafiki tj. technikę stempli linorytowych oraz odbitek przy pomocy szablonów. Nauczyły się, jak przy pomocy kalki kreślarskiej i ołówka przenieść rysunek na linoleum oraz jak wyryć swoją rycinę w linoleum. Wykonały z gazet mapę Polski w obecnych granicach, aby wykorzystać ją do zilustrowania wędrówki kresowiaków do Słońska.  Dzieci same były zaskoczone, jak ładne prace wykonały. Na zdjęciach widoczne są efekty ich pracy. Wiele z nich posłużyło do zilustrowania wspomnień zamieszczonych w broszurze.