Nasze działania Zaproszono nas Święto Krowy 2010

Święto Krowy 2010

PN "Ujście Warty"

W dniu 22 sierpnia 2010 w Chyrzynie, siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”, odbyło się Święto Krowy. Ma ono na celu promowanie bydła jako żywej „kosiarki do trawy”, które przeciwdziała zarastaniu łąk i pastwisk będących siedliskiem wielu gatunków ptaków, a także elementu podkreślającego wiejski krajobraz naszego kraju.

Imprezie towarzyszyły liczne konkursy, m.in. Wybory Miss Krowy, konkurs fotograficzny pt.: „Kolorowa Krowa” czyli bydło domowe w kulturze i w sztuce, konkurs dojenia krowy na fantomie czy też Quiz o krowie. Nie brakowało też innych atrakcji, jak „Piknik z botanikiem", rodeo czyli próba ujeżdżania „szalejącego byka”, występy kapeli ludowej z Górzycy,  poczęstunek Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienia Wielkiego i  kramy z łaciatymi pamiątkami oraz degustacja mleka.

Podczas Święta Krowy można było odwiedzić także stoiska różnych organizacji i instytucji. Wśród nich nie zabrakło oczywiście Towarzystwa Przyjaciół Słońska "UNITIS VIRIBUS". Była to okazja aby uzyskać informacje o nowych szlakach turystycznych, o towarzystwie, a także o produkcie turystycznym jakim jest Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty. Każdy kto nas odwiedził mógł zakupić m.in. monety z wizerunkiem ptaka będącego w danym roku symbolem Rzeczpospolitej Ptasiej oraz koszulki z logo Rzeczpospolitej Ptasiej. Prowadziliśmy również Biuro Paszportowe, w którym można było otrzymać paszport wstępując w ten sposób do grona obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej.

Cieszy nas, że zostaliśmy zaproszeni przez Park Narodowy „ Ujście Warty” do wzięcia z udziału w tej imprezie, mając przez to możliwość dotarcia do szerszego grona gości i turystów odwiedzających Ujście Warty.

Tekst: Ewa Wlekła