Nasze działania Zaproszono nas Wilanów 2018

III Spotkanie w Wilanowie

Rzeczpospolita Ptasia

6 stycznia 2018 roku na zaproszenie Ambasady Rzeczpospolitej Ptasiej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wzieliśmy udział w III spotkaniu ornitologów, przyrodników oraz fotografików przyrody, czyli tych którzy kochają ptaki i przyrodę. Przygotowany program był bardzo ciekawy oraz bogaty. Tematy poruszane przez prelegentów dotyczyły przede wszystkim trybu życia i obecności ptaków w kulturze. Podczas spotkania mogliśmy podziwiać wspaniałe zdjęcia karpackiej przyrody przedstawione podczas prelekcji pt. „W poszukiwaniu karpackich drapieżników”. Wykład i zdjęcia pana Grzegorza Leśniewskiego zrobiły na słuchaczach największe wrażenie. Wszyscy podziwiali jego cierpliwość. Aby wykonać zdjęcie rysia, musiał przebywać kilka dni w czatowni. Oprócz pana Leśniewskiego prelekcje wygłosili:
- członkowie Warszawskiego Zespołu Obrączkarskiego TRIDACTYLUS – „Mandarynka Aix galericulata w Warszawie. Czego dowiedzieliśmy się wykorzystując kolorowe znakowanie”
- prof. Tomasz Mazgajski – „Ptasie gniazda – funkcje znane i nieznane”
- Grzegorz Leśniewski – „Karpaty Wschodnie – nasze wspólne dziedzictwo”
- dr Romuald Mikusek – „Nie tylko lornetką. O metodach monitoringu ptaków strefowych w Górach Stołowych”. Dr Romuald Mikusek oferował także nabycie nowego wydawnictwa „Rzadkie ptaki Polski”.
- Beata Kojtek – „Ornitho.pl – zostań obserwatorem przyrody”
- Monika Klimowicz – „Czarne skrzydła, czarne słowa”
- Grzegorz Leśniewski – „W poszukiwaniu karpackich drapieżników"
Podczas panelu dyskusyjnego "Ludzie, Ptaki, Muzeum" w szeregi Rzeczpospolitej Ptasiej dołączył nowy obywatel.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kalendarze Rzeczpospolitej Ptasiej na Rok Bączka.
Na końcu spotkania w imieniu TPS „Unitis Viribus” zaprosiłem wszystkich uczestników przybyłych do Wilanowa na zbliżający się w Słońsku kolejny Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej.
W kolejnym dniu pobytu w Warszawie odwiedziliśmy Muzeum Narodowe, w którym od 1946 roku wisi portret wielkiego mistrza zakonu joannitów, Johanna Moritza von Nassau, który przyozdabiał kiedyś ściany zamku w Słońsku.
Henryk Radowski