Nasze działania Zaproszono nas Wilanów 2017

Rzeczpospolita Ptasia w Ogrodach Wilanowskich

Rzeczpospolita Ptasia

Już po raz drugi miało miejsce Spotkanie z Rzeczpospolitą Ptasią w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, gdzie mieści się Ambasada Rzeczpospolitej Ptasiej. Konferencja zgromadziła miłośników ptaków i wybitne autorytety ornitologiczne z całego kraju. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Przemysław Chylarecki, który przedstawił zagadnienie dotyczące wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz dr Romuald Mikusek, który przybliżył życie i zachowanie sowy –uszatki błotnej. Dowiedzieliśmy się również ciekawych rzeczy na temat wyjątkowo skrytych ptaków mokradeł – chruścieli – wodnika i zielonki oraz wodniczki.

Program konferencji był bardzo bogaty. Oprócz wykładów i warsztatów przyrodniczych na uczestników czekała również niespodzianka. Była nią bardzo interesująca przechadzka po ogrodach wilanowskich, gdzie oprócz niezwykłej architektury uczestnicy spotkania dostali bogatą dawkę historii, zwłaszcza XVII wieku z wyszczególnieniem osoby króla Jana III Sobieskiego. Ponadto zaobserwowali kilkanaście gatunków ptaków, w tym dzięcioła średniego, rudzika i gile. Spotkanie zaowocowało wydaniem 3 paszportów Rzeczpospolitej Ptasiej, dzięki czemu liczba obywateli przekroczyła 3000.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” i Rzeczpospolita Ptasia były reprezentowane na konferencji przez 4 osoby z Prezydentem Rzeczpospolitej Ptasiej, Panem Henrykiem Radowskim. Dla mieszkańców Słońska na szczególną uwagę zasługuje fakt, że spotkanie w Warszawie stanowi unikalną promocję naszej małej ojczyzny nie tylko wśród osób zainteresowanych tematyką ptaków, ale wśród wszystkich, którzy na plakatach w Wilanowie mogli dostrzec logo Rzeczpospolitej Ptasiej i Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis viribus”. Wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarz na rok bociana czarnego oraz nasze ulotki. Mamy nadzieję, że za rok pani Monika Klimowicz, której serdecznie dziękujemy za wspaniałą organizację spotkania, ponownie zaprosi nas do Ambasady Rzeczpospolitej Ptasiej.

Program -

10.00–10.15 – przywitanie (Muzeum Pałacu w Wilanowie, Rzeczpospolita Ptasia)

10.15–10.45 – „Strach ma cytrynowe oczy” – Michał Wołowik

10.45–11.15 – „W gnieździe uszatki błotnej” – dr Romuald Mikusek

11.15.–11.45 – „O co chodzi z tą Białowieżą?” – dr hab. Przemysław Chylarecki

11.45–12.00 – przerwa na kawę

12.00–13.00 – spacer po ogrodach wilanowskich

13.00–13.30 – Stanisław Łubieński i... niespodzianka

13.30–14.00 – „Chcę oglądać Twoje nogi (nogi nogi)... czyli co słychać u lubelskich wodniczek?” – Joanna Woloszkiewicz

14.00–14.30 – „Co piszczy w szuwarach, czyli rzecz o chruścielach” – dr Jan Jedlikowski

14.30–14.45 – diaporama Marcina Łukawskiego

14.45-16.00 – dyskusja i rozmowy

Tekst: marek