Nasze działania Zaproszono nas OFIP 2014

TPS Unitis Viribus po raz kolejny podbija Warszawę

Wyprawa do Warszawy była nie tylko wydarzeniem turystycznym, ale przede wszystkim udziałem Towarzystwa Przyjaciół Słońska w Pikniku Inicjatyw Obywatelskich w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 12 i 13 września członkowie TPS zwiedzali zabytki i osobliwości Warszawy. Naszym przewodnikiem był jeden z najstarszych warszawskich przewodników pan Dobiecki, uczestnik Powstania Warszawskiego i członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Dzięki niemu mogliśmy odkryć zakątki w Warszawie, których dotąd nie znaliśmy. Duże wrażenie wywarły na nas miejsca związane z Powstaniem Warszawskim, a zwłaszcza samo Muzeum Powstania Warszawskiego. Przyczynkiem do zwiedzenia muzeum było odkrycie w Słońsku wierszy byłego powstańca, mieszkańca Słońska pana Czesława Wyczechowskiego „pseudonim Rosomak”. Jego losy spotkały się z wielkim zainteresowaniem pracowników muzeum.

Zachwycaliśmy się też Wilanowem, Łazienkami, mieliśmy także okazję zwiedzić Pałac Prezydencki. Nie ominęliśmy Starego i Nowego Miasta, nowoczesnych fontann, przywitaliśmy się z królem Zygmuntem na kolumnie oraz z Warszawską Syrenką.

Niedzielę 14 września spędziliśmy niezmiernie pracowicie. Po przygotowaniu i dekoracji stoiska mieliśmy pełne ręce roboty podczas przeprowadzania quizu, dotyczącego historii i przyrody Słońska. Stoisko nasze spotkało się z wielkim zainteresowaniem warszawiaków, którzy byli zaciekawieni Rzeczpospolitą Ptasią, Zakonem Joannitów, Rezolucją NN 2005 i Parkiem Narodowym, dlatego też w quizie udział wzięło ponad 60 osób. Osoby te poszerzyły swoje wiadomości na temat historii i przyrody Słońska, Parku Narodowego, a nawet województwa lubuskiego, które dla warszawiaków jest naprawdę czymś egzotycznym. Głównymi nagrodami w quizie był pobyt weekendowy w gospodarstwach agroturystycznych w Słońsku. Zdobywcy nagród przeżyją  na pewno niezapomniane chwile przybywając w Rzeczpospolitej Ptasiej.

Piknik był okazją do spotkania innych ciekawych inicjatyw społecznych, zwłaszcza że udział wzięło w nim 61 organizacji pozarządowych i fundacji. Prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej Henryk Radowski udzielił wielu wywiadów dla prasy i telewizji, gdzie zachwalał walory naszej Małej Ojczyzny.

Tekst: Teresa, Ewa, Henryk