Nasze działania Zaproszono nas Muzea Medialne 2014

Muzea Medialne

Muzea Medialne to projekt Fundacji Ari Ari, skierowany do prywatnych i społecznych muzeów, a dofinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dzięki temu, że Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” prowadzi Wystawę Pamiątek Regionalnych, mogliśmy wziąć udział w 4 spotkaniach zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2014r., w bardzo ciekawych miejscach. Pierwsze warsztaty odbywały się w Muzeum Józefa Piłsudskiego Sulejówku. Fundacja Józefa Piłsudskiego powołała tę placówkę w celu upowszechnienia w społeczeństwie postaci Marszałka i wyznawanych przez niego wartości m.in. dumy narodowej, patriotyzmu, szacunku dla polskich tradycji, tolerancji dla odmienności narodowych i religijnych. Pracownice działu edukacji z wielkim zaangażowaniem przedstawiły projekty realizowane przez muzeum, m. in.: Wykaz legionistów polskich 1914-1918, Każdy się liczy, Mamy niepodległą, Zapal wirtualny znicz legioniście. Drugie spotkanie odbyło się niedaleko Torunia w Grębocinie, w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Obiekt mieści się w XIII wiecznym kościele pw. Św. Barbary, wzniesionym przez Krzyżaków. Na trzecie szkolenie zaproszono nas do Miechowa, miejscowości uznawanej za kolebkę osadnictwa na ziemiach polskich. W Muzeum Ziemi Miechowskiej mieszczącym się w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Miechowskiej przedstawiono nam zabytki obrazujące życie mieszkańców, działalność zakonu bożogrobców oraz związane z wydarzeniami historycznymi. Ostatnie ze spotkań odbywało się w bardzo nowoczesnym, interaktywnym Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Muzeum idei, prawie pozbawione eksponatów, prezentuje różnorodność narodową, etniczną i religijną. Można się w nim swobodnie dzielić poglądami i doświadczeniami, uczyć się innych kultur, poznawać tradycje innych, czerpiąc z tego bogactwa inspiracje i informacje o sobie samym i własnej kulturze.

Poza tym, że zapoznano nas z działalnością kilku placówek muzealnych, przekazano nam także wiele praktycznych, pożytecznych informacji. Program warsztatów obejmował m.in. takie zagadnienia jak:

  • profesjonalne nagrywanie wspomnień i relacji oraz ich gromadzenie,
  • przygotowywanie materiałów graficznych - ulotka, plakat,
  • korzystanie z otwartych zasobów w Internecie,
  • prawo autorskie,
  • dostosowanie ekspozycji i strony internetowej na potrzeby osób słabo widzących i niewidomych,
  • przeprowadzanie wywiadu, pisanie notatki prasowej,
  • obsługa programów Word i Excel
  • grantodawcy dla muzeów społecznych.

Ponadto każda placówka otrzymała komputer z oprogramowaniem. Fundacja Ari Ari zadbała o wysoki poziom merytoryczny szkoleń zapewniając wykwalifikowanych wykładowców. Spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera sprzyjająca poznaniu się i wymianie doświadczeń. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele bardzo różnorodnych muzeów z całej Polski.

Zapraszamy do odwiedzenia wymienionych stron, mając nadzieję, że zachęcą one do wizyt w muzeach, także w naszym.

Dziękujemy Fundacji Ari Ari za zaproszenie nas do projektu i udostępnienie zdjęć :-).