Nasze działania Zaproszono nas Pro Publico Bono Kraków

Jubileusz Pro Publico Bono w Krakowie

W dniach 7 - 11 XI 2008 r. odbyła się X Jubileuszowa Edycja Konkursu Pro Publico Bono, połączona z Obywatelskim Świętem Niepodległości w Krakowie.

Historia Konkursu sięga roku 1999, kiedy to ówczesny Prezes Rady Ministrów prof. Jerzy Buzek zorganizował Konkurs Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską pierwszego dziesięciolecia niepodległości 1989-1999. Był on wyrazem uznania dla działalności obywatelskiej, jako współczesnej formy patriotyzmu, a także dla społeczeństwa obywateli jako wspólnoty politycznej. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji obywatelskich, działających na terenie Polski. Jego celem jest odkrycie i uhonorowanie najlepszych dzieł podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła ocenia ich wartość zarówno z punktu widzenia etyki społecznej, jak i użyteczności dla kraju, regionu, wspólnoty lokalnej. Konkurs jako instytucja edukacji obywatelskiej ukazuje tych ludzi, którzy poświęcają swój czas, pracę i umiejętności dla rozwoju i dobra Rzeczpospolitej.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego p. Marka Nawary i Prezesa Zarządu Fundacji Konkursu Pro Publico Bono p. Waldemara Rataja przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości i Jubileuszowej Edycji Konkursu.

Uroczystości w dniu 11 XI rozpoczęła msza św. w Katedrze Wawelskiej, której przewodniczył Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Udział we mszy św. wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w osobach marszałka B. Komorowskiego i B. Borusewicza oraz wielu przedstawicieli lokalnych organizacji i wspólnot samorządowych z woj. Małopolskiego i miasta Krakowa. Po zakończonych uroczystościach w Katedrze Wawelskiej odbył się wielobarwny pochód ulicami Krakowa do Placu Matejki, gdzie przy honorowej warcie wielu pocztów sztandarowych i wielotysięcznej publiczności złożono wieńce i kwiaty u stóp Pomnika Grunwaldzkiego. W godzinach popołudniowych w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyło się spotkanie dotychczasowych finalistów Konkursu Pro Publico Bono (Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" nagrodzone zostało w 2003 r.) i nagrodzonych X Jubileuszowej edycji Konkursu.

Wśród zaproszonych, było wielu znamienitych gości, m. in.: były premier prof. Jerzy Buzek - współorganizator konkursu, prof. Andrzej Zoll - współzałożyciel Fundacji, Waldemar Rataj - prezes Zarządu, J.E. Franciszek kardynał Macharski - honorowy przewodniczący jury kapituły, ks. Stanisław kardynał Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski - pełniący honorowy patronat nad Konkursem oraz wielu przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń towarzystw i fundacji z różnych miejsc w kraju.

W X Jubileuszowej edycji Konkursu Pro Publico Bono zostało nagrodzonych 13 nowych Fundacji i Stowarzyszeń z całej Polski w 5 kategoriach (- edukacja narodowa, - kultura i dziedzictwo narodowe, - służba bliźniemu, - rozwój regionalny i dyplomacja społeczna).

Główną nagrodę na Najlepsze Dzieło Obywatelskie PRO PUBLICO BONO otrzymała Fundacja Ośrodka "Karta" z Warszawy.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy "Aukso". Była to światowa prapremiera poematu symfonicznego Jerzego Maksymiuka - "Norwidiana" - dedykowana laureatom dziesięciu edycji Konkursu Pro Publico Bono.

O Konkursie ks. Jan Twardowski - członek Kapituły od początku istnienia Konkursu powiedział kiedyś: cytat: "Konkurs Pro Publico Bono daje nam wspaniałą okazję przedstawienia nieznanego najczęściej dorobku ludzi, pracujących bezinteresownie dla dobra publicznego. Nieraz skarżymy się, że w Polsce panuje obojętność, niewrażliwość, tzw. znieczulica. Tymczasem można zauważyć, że mamy jednak ogromną ilość ludzi, którzy poprzez pozarządowe organizacje, fundacje, stowarzyszenia pracują dla dobra innych, nie myśląc o własnych korzyściach. (...)".

Pomimo długiej podróży (2 noce w pociągu), naprawdę warto było wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości na Wawelu, porozmawiać z profesorami J. Buzkiem i A. Zollem, nie co dzień nadarza się taka okazja...