Nasze działania Zaproszono nas Warszawa 2013

Seniorzy w Warszawie

Kresowiacy

W dniach 28-29.11.2013 w Warszawie odbyło się spotkanie absolwentów programu „Seniorzy w akcji” zorganizowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Do Warszawy dotarła grupa 36 seniorów z różnych stron Polski, wszyscy mocno pozytywnie zakręceni. Dzieliliśmy się doświadczeniami, prezentowaliśmy swoje przedsięwzięcia (my pokazaliśmy m.in. film o Maurycjadzie 2013) omawialiśmy pomysły i plany na przyszłość - promowaliśmy się. Było to prawdziwe targowisko ludzi pozytywnie zakręconych w swoich działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Odbywały się też spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi – była to edukacja przez duże E dla działających seniorów. Między innymi pani Zuzanna Sikorska animatorka kultury, kuratorka, producentka wydarzeń społeczno-kulturalnych, koordynatorka „Pracowni Design” uczyła nas jak skierować działania społeczne na młode pokolenia. Potrafiła ona połączyć energię artystów, naukowców i aktywistów. Współpracowała z Fundacją Laury Palmer, Teatrem Narodowym w Warszawie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Przekazywała seniorom jak przybliżyć nasze działania mieszkańcom, jak wyrabiać umiejętność współpracy między pokoleniami.
O mentoringu w świecie biznesu, sztuki i działań społecznych mówiła Joanna Malinowska-Parzydło ekspertka w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym, komunikacji i zarządzania marką osobistą, mentorka polskiej edycji Fundacji Hilary Clinton „Vital Voices”, członkini Europen HRD CIRCLE, eksperckiego koła dyrektorów personalnych przy Komisji Europejskiej.
Z jej 2 godzinnego wykładu zapamiętałem, że mentoring to nie klonowanie a rozwijanie się, jest to komunikacja z samym sobą. Trzeba znać swój potencjał, mieć przegląd sytuacji opracować kodeks etyczny. Nowe pokolenia są pozbawione autorytetów, jest to pokolenie facebooka. Masowa kultura pozbawia kontaktów i życia w społeczeństwie, dlatego trzeba tworzyć grupę młodych liderów i przekazywać swoje doświadczenia i pomysły. Młodzi muszą poczuć to, że świat w swoim otoczeniu zmieniają ludzie z pasją. Jeśli podejmą jakieś działania powinni się odkotwiczyć i płynąć z grupą- wtedy sukces murowany.
Wielkim przeżyciem dla mnie i mojego kolegi Andrzeja Chybalskiego było spotkanie z Mary Nally z organizacji THIRD IRLAND, członkinią międzynarodowej sieci innowatorów Dla Dobra Publicznego ASHOKA. Mary wiele lat pracowała w ośrodkach opieki dla seniorów. Ludzie starsi często są odstawiani na boczny tor, a ich potencjał, który jest wielkim skarbem pozostaje niewykorzystany. Mogą, a wręcz powinni swoje doświadczenia przekazać młodym. Słuchając Mary doszedłem do wniosku, że w Irlandii jest inna kultura wolontariatu. Nawet szkoły podstawowe zachęcają do uczestnictwa w wolontariacie, mają to w swoim programie-zaszczepiają w uczniach pewną wartość, która likwiduje bariery pomiędzy osobami starszymi a młodszym pokoleniem.
Podczas warsztatów i wykładów dzielnie wspierał mnie kolega senior Andrzej Chybalski. Oprócz zajęć uczestniczyliśmy w koncercie grupy Cała Praga Śpiewa, który odbył się w kultowej kawiarni Sen Pszczoły na Pradze. W drodze powrotnej do Słońska przyszła mi do głowy taka myśl, że nasze motto „Unitis Viribus”- wspólnymi siłami może też odnosić się do wspólnych działań seniorów i młodego pokolenia, tak jak to było w naszym projekcie „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich” i może jeszcze kiedyś będzie.

Tekst: Henryk Radowski