Nasze działania Drogi dla Natury Seminarium 2010

Seminarium 2010

Kontrowersje związane z wycinką drzew przydrożnych nie przestają zaprzątać uwagi opinii publicznej. W tych kontrowersjach często obie strony oskarżają się o ekstremizm i okopują się na swoich pozycjach. Drogowcy powołują się na zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Ekolodzy przywołują między innymi konieczność przestrzegania unijnej dyrektywy siedliskowej i potrzebę ochrony piękna krajobrazu.

Czy zawsze tak być musi? Czy drogi nie mogą być i bezpieczne i piękne?

Droga krajowa nr 22 na odcinku Słońsk-Kostrzyn posiada wyjątkowe walory krajobrazowe, biegnie wzdłuż granicy Parku Narodowego Ujście Warty i ozdobiona jest aleją klonowo-jesionową. Drzewa te rosną blisko jezdni i stopniowo zamierają. Czy jest możliwa rewaloryzacja tej alei, aby cieszyła ona oczy naszych wnuków, a droga była bezpieczna i wygodna? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć zebrani w Słońsku przedstawiciele przyrodników, samorządów oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamiar rewaloryzacji alei Słońsk-Kostrzyn wpisuje się w szerszą polsko-niemiecką inicjatywę "Aleje zamiast granic" ("Alleen statt Grenzen"), która polega na sadzeniu drzew wzdłuż dróg prowadzących do granicy polsko-niemieckiej. Ma ona na celu nie tylko promowanie zachowania zadrzewień przydrożnych, ale i celebrację granicy, która łączy oba narody.

Więcej informacji na temat projektów związanych z ochroną alej na stronie: www.aleje.org.pl.

Załączone pliki: