Nasze działania Drogi dla Natury Seminarium 2013

Seminarium 2013

Drogi dla Natury

26 czerwca zorganizowaliśmy w Zielonej Górze seminarium pod honorowym partonatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Celem spotkania, w którym wziął  udział  pan Wójt Gminy Słońsk było zaprezentowanie efektów projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" w Gminie Słońsk.  Lider programu DDN,  dr Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Ekorozwoju opowiedział po co nam aleje i jak je skutecznie chronić, a Jacek Engel doradca zadrzewieniowy zarezentował opracowany przez siebie Program rewitalizacji zadrzewień przydrożnych w Gminie Słońsk. W programie seminarium umieściliśmy na prośbę zainteresowanych punkt dotyczący Podstawowej diagnostyki stanu drzewa, który wraz z ćwiczeniami praktycznymi przy drzewach prowadziła pani dr Marzena Suchocka z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. W seminarium uczestniczyli m.in. urzędnicy odpowiedzialni za utrzymanie dróg i zieleni, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ z Sulechowa,  pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, zainteresowani pracownicy GDDKiA dostali zakaz wzięcia udziału w seminarium, a szkoda.

 

Załączone pliki: