Nasze działania Drogi dla Natury Kampania na rzecz zadrzewień

Kampania na rzecz zadrzewień

Właśnie rozpoczęliśmy we współpracy z Gminą Słońsk realizację projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań - w 2010 r. zorganizowaliśmy w Słońsku wraz z Fundacją EkoRozwoju z Wrocławia międzynarodowe seminarium „DROGI DLA NATURY -partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydrożnych”. Realizacja nowego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, dofinansowywanego przez NFOŚiGW rozpoczęła się z początkiem roku 2012. TPS Unitis Viribus, wraz z 5 innymi organizacjami: Fundacją EkoRozwoju, Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa Kwidzyna, Fundacją Aeris Futuro z Krakowa, Fundacja Zielone Płuca Polski z Olsztyna, będzie prowadzić działania na rzecz odtwarzanie zadrzewień, zwłaszcza przydrożnych. Projekt o wartości 1 439 840 zł będzie realizowany na terenie 24 gmin wiodących w 9 województwach.
W sierpniu br. Towarzystwo Przyjaciół Słońska podpisało umowę o współpracy z Gminą Słońsk, jako gminą wiodącą w województwie lubuskim. Umowa określa główne zadania i planowane efekty oraz zasady i wysokość udziału finansowego naszej Gminy w projekcie. Powstanie program ochrony i kształtowania zadrzewień dla naszej gminy, zorganizujemy szkolenie z zakresu tworzenia i utrzymania alej dla służb drogowych i urzędników samorządowych odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na wycinkę, planowanie przestrzenne i infrastrukturę. Ponadto przeprowadzimy pokazowe sadzenie drzew przy drogach. Będziemy się też zajmować promocją projektu i edukacją społeczeństwa na temat znaczenia drzew dla przyrody, krajobrazu i ludzi. Projekt zostanie też zaprezentowany na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy.