Nasze działania PET spływy Spływ 2002

I PET Spływ

15 czerwca 2002 

Zabawę - Konkurs przeznaczoną dla młodzieży szkolne nazwaliśmy PET Spływem. Polegał on na przepłynięciu ok. 100 metrowego odcinka rzeki Lenki, między mostami koło kościoła, na jednostkach pływających zbudowanych samodzielnie z butelek plastikowych połączonych zużytymi sznurkami od snopowiązałki.

Impreza ta stanowiła Finał Konkursu pod hasłem: EDUKACJA+ZABAWA=CZYSTE ŚRODOWISKO

Zorganizowaliśmy ją wspólnie z Kołem Ligi Ochrony Przyrody przy Publicznym Gimnazjum w Słońsku. Imprezie patronował Celowy Związek Gmin CZG-12, a finansowo wspierał ją Urząd Gminy w Słońsku. Poza rekreacją konkurs miał przede wszystkim cele edukacyjne, takie jak rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów oraz dbanie o środowisko poprzez zbieranie butelek i zużytych sznurków oraz przeznaczenie ich do recyklingu.

Do konkursu zgłosiło się 6 kilkuosobowych drużyn - wszystkie spośród uczniów Publicznego Gimnazjum w Słońsku. Poza wykonaniem konstrukcji i przepłynięciem oceniane były również nazwy drużyn: Albatros, Piranie, Titanic, Kormorany, Bandzior & bandziorPotężne kaczory na Kaczolocie.

Była to świetna impreza zakończona pieczeniem kiełbasek oraz nagrodami dla wszystkich uczestników i wyróżnieniami dla zwycięzców.

Wśród nagród były: wycieczka na basen "Słowianka" w Gorzowie dla wszystkich, a książki przyrodnicze oraz sprzęt sportowy (m.in. śpiwory, piłki, torby podróżne) dla najlepszych. Nagrody ufundowali: Urząd Gminy Słońsk, Celowy Związek Gmin CZG-12, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro natura" z Wrocławia oraz prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej.

Po zakończonym pływaniu wszystkie tratwy (wykonane łącznie z 986 butelek) i niewykorzystane butelki, przyniesione przez uczestników zostały zabrane do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Imprezie przypatrywali się zgromadzeni nad rzeką mieszkańcy Słońska.