Nasze działania Nasze inicjatywy Pamiętamy o bohaterach

Pamiętamy o bohaterach

TPS

6 marca 2017 roku, po raz szósty w Europie, natomiast pierwszy raz w Słońsku, obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Święto to zostało ustanowione decyzją Parlamentu Europejskiego 10 maja 2012 roku. W ten szczególny dzień chcieliśmy przypomnieć historię śp. Marii Mularczyk oraz jej męża, którzy podczas II wojny światowej, narażając życie swoje i swojej córki Anny, zdecydowali się pomóc pewniej rodzinie żydowskiej.

Nieoficjalna część obchodów rozpoczęła się już około południa przyjazdem do Słońska córki pani Liny Koch-Lebovits (ostatnia żyjąca osoba uratowana przez panią Mularczyk), pani Joanne Lebovits-Brodkin oraz jej męża Bradleya Brodkina, którzy przylecieli na uroczystość aż z Kanady. W pierwszej kolejności goście zostali oprowadzeni przez Państwo Englów po najciekawszych miejscach w Słońsku. Następnie pani Joanne z mężem odwiedzili Muzeum Martyrologii. Wycieczka po gminie zakończyła się obiadem, podczas którego doszło do pełnego wzruszeń spotkania pani Joanne Lebovits-Brodkin z  panią Anną Maksym (córką śp. Marii Mularczyk), które miały okazję zobaczyć się ze sobą po raz pierwszy.

O godzinie 17:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku, rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji śp. Marii Mularczyk oraz wszystkich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Przybyłych na mszę gości przywitał proboszcz parafii Słońsk, ks. Józef Drozd, który wygłosił również krótką mowę. Proboszcz podczas rozważań podkreślił wielką odwagę, jaką wykazali się Sprawiedliwi, ratując naród żydowski przed zagładą. Następnie głos zabrał wójt Gminy Słońsk, pan Janusz Krzyśków, który powitał gości oraz zachęcił wszystkich do udziału w żywej lekcji historii. Wkrótce potem p. Henryk Radowski w swojej mowie, starał się odpowiedzieć na pytanie: „Czy niebo w okresie II wojny światowej było puste?”. Słowo Boże odczytał ks. Jan Bagiński. Przepiękna oprawa muzyczna organisty podkreśliła podniosły charakter liturgii.

Po mszy świętej mieszkańcy Słońska tłumnie zebrali się na cmentarzu komunalnym, aby pomodlić się, złożyć kwiaty oraz zapalić znicze na grobie śp. Marii i Stanisława Mularczyków. Po cichej modlitwie poprowadzonej przez ks. Jana Bagińskiego, wszyscy goście zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej w Słońsku na dalszą część obchodów.

Spotkanie w świetlicy wiejskiej rozpoczęło się powitaniem gości przez prezes TPS „Unitis Viribus”, panią Izabellę Engel. Następnie pani Anita Wołodzik odczytała list od pani Anny Azari, Ambasador Izraela w Warszawie, w którym nie zabrakło słów podziękowań dla wszystkich, którzy dokonali starań, aby uczcić tego dnia pamięć pani Marii Mularczyk oraz wszystkich Sprawiedliwych. W dalszej części spotkania pani Anita Wołodzik wygłosiła krótki wykład na temat pomocy jaką ludność polska udzielała Żydom w okresie II wojny światowej.  Po wykładzie, pani Anna Maksym opowiedziała, zachowane w swej pamięci wspomnienia bezinteresownej pomocy swoich rodziców, które okazały się dla gości wspaniałą lekcją historii. Następnie odczytany został list od pani Liny Koch-Lebovits (uratowanej przez panią Marię Żydówki). W dalszej części programu, pani Joanne Lebovits-Brodkin odczytała w języku angielskim wspomnienia swojej mamy z okresu, kiedy ukrywała się wraz Heleną i Musią Selzer, u rodziny śp. Marii Mularczyk. Goście mogli zrozumieć słowa pani Joanne Lebovits-Brodkin, dzięki p. Markowi Jankowskiemu, który nie tylko tłumaczył podczas uroczystości słowa pani Joanne, ale pomagał również gościom z Kanady zrozumieć treść spotkania. Za wspaniałą, żywą lekcję historii pani Anny Maksym i pani Joanne Lebovits-Brodkin, najmłodsi z rodziny pani Maksym oraz organizatorzy, złożyli podziękowania, które wywołały uśmiech i wzruszenie. Nie zabrakło również części artystycznej, którą przygotowały uczennice pana Artura Wysokińskiego: Klaudia Radomska i Nikola Sypniewska z Zespołu Szkół w Słońsku. Następnie głos zabrał pan Henryk Radowski, który opowiedział zebranym o Rezolucji NN 2005 i zachęcał do podpisania się pod jej treścią. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami przy kawie i domowych wypiekach.

Chcielibyśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przybycie na spotkanie. Pomoc przy organizacji tej podniosłej uroczystości okazali: Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków; Ksiądz Proboszcz Józef Drozd, Ksiądz Jan Bagiński, pan Artur Wysokiński oraz jego uczniowie: Klaudia Radomska i Nikola Sypniewska; mieszkańcy Słońska, którzy przygotowali wspaniałe, domowe wypieki, a także pomogli w przygotowaniu i uprzątnięciu świetlicy wiejskiej.

Tekst: marek

Załączone pliki: