Nasze działania Nasze inicjatywy Rezolucja NN

Rezolucja NN 2005

Obchody 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

Pierwsza część obchodów miała miejsce 28 stycznia 2005 w dniu poprzedzającym rocznicę zbrodni dokonanej w więzieniu Sonnenburg. Przedstawiciele władz, mieszkańców Słońska i kombatantów złożyli wieńce przed pomnikiem przy muzeum martorologii w Słońsku. Młodzież ze Słońskiego gimnazjum przygotowała wieczór poezji obozowej i wojennej.

W sobotę 7 maja 2005 odbyły się w Słońsku uroczyste obchody 60-tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i początków osadnictwa w tej miejscowości.

Uroczystość została poprzedzona ekumenicznym nabożeństwem dziękczynnym, odprawionym w miejscowym kościele parafialnym. Nabożeństwo koncelebrował ksiądz proboszcz Henryk Pastuszka i zaprzyjaźniony ze środowiskiem przedwojennych mieszkańców Słońska pastor luterański, Hans Dieter Winkler. Wzięli w nim udział obecni i przedwojenni mieszkańcy Słońska.

Na uroczystość obchodów rocznicy zakończenia II Wojny Światowej zostali zaproszeni przedstawiciele licznych organizacji kombatanckich związanych historycznie z ciężkim więzieniem Sonnenburg. Z założenia było to jednak święto mieszkańców Słońska.

Uroczystość organizowana była przez władze samorządowe Słońska z udziałem Zespołu Szkół w Słońsku, lokalnego środowiska kombatantów i Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, które było inicjatorem obchodów.

Ciężkie więzienie w Sonnenburgu, było miejscem kaźni wielu tysięcy antyfaszystów z całej Europy. Tu też był realizowany pamiętny, nazistowski Dekret NN (Noc i mgła), mający sparaliżować ducha walki antyniemieckiego podziemia. Jego kulminacją była noc z 31 stycznia na 1 lutego 1945 podczas której rozstrzelano na dziedzińcu więzienia 819 więźniów.

Do tego dekretu nawiązuje kolejna, oryginalna!!! inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, jaką jest Rezolucja NN 2005. Dokument posiada formę księgi oprawionej w skórę. Jej tekst powstał wspólnym wysiłkiem członków TPS. Była ona udostępniona do podpisania uczestnikom uroczystości. Do tej pory Rezolucja przetłumaczona została na języki: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski, holenderski, norweski, luksemburski, hiszpański i esperanto.

W zamyśle autorów projektu jest przetłumaczenie tekstu rezolucji na wszystkie języki świata.

Aby osiągnąć cel rezolucji i umożliwić podpisanie jej wszystkim ludziom na świecie, będzie ona udostępniana gościom odwiedzającym Słońsk. Rezolucja będzie odwiedzać też wielkie zgromadzenia, o co TPS będzie zabiegać u ich organizatorów. Dobra promocja projektu - zdaniem jego autorów - sprawi, że rezolucja będzie zapraszana do różnych miejsc na całym świecie. Wzrost popularności rezolucji sprawi, że Słońsk stanie się jeszcze bardziej znany.

27 sierpnia 2005 Rezolucja NN po raz pierwszy opuściła Słońsk, aby pojawić się w Kostrzynie nad Odrą podczas Dni Twierdzy. Dawna twierdza Kostrzyn powstała dla celów wojny i w wyniku działań wojennych została zniszczona. Zginęło tu wiele tysięcy ludzi i jednako umierali ci, którzy twierdzę zdobywali i ci, którzy jej bronili.

Dlatego właśnie w tym miejscu postanowiliśmy odczytać tekst rezolucji w j. polskim i niemieckim. Zarówno okazała księga jak i zawarte w niej przesłanie wzbudziły zainteresowanie i zyskały aprobatę mieszkańców Kostrzyna oraz gości z Niemiec. Dlatego też podczas uroczystości zyskaliśmy kolejnych sygnatariuszy Rezolucji NN 2005.

Kolejnym miejscem, gdzie prezentowaliśmy naszą rezolucję była Warszawa. 23-24 września odbywało się IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Księga z Rezolucją NN 2005 znajduje się obecnie na Wystawie Pamiątek Regionalnych w Słońsku.

Zostań sygnatariuszem Rezolucji NN 2005!