Turystyka (Nie)wirtualne wycieczki Wycieczka przyrodnicza

Wycieczka przyrodnicza

Na parkingu przy kościele możemy zostawić samochód i dalej udajemy się spacerem do Rzeczpospolitej Ptasiej. Wędrówkę rozpoczniemy z Placu Zamkowego, mijamy ruiny Zamku Joannitów po prawej stronie i polną drogą, skrajem wsi wzdłuż ogrodów dojdziemy do skrzyżowania. Tu skręcamy w lewo na żwirową szeroką drogę, mijając zdziczałe bzy lilaki. Przed laty po obu stronach drogi stały stodoły, teraz pozostały tylko fundamenty, zdziczałe drzewa owocowe i dzikie bzy czarne. Z drzew napotkamy tu wiązy, jesiony, wierzby i topole. Po prawej stronie widać pnący się na drzewa bluszcz. Niedaleko zakrętu rośnie rozłożysty klon jesionolistny o 5 pniach.

Na wprost z drogi widać już Postomię, ale my skręcamy w prawo do drewnianego mostu. Na filarze widnieje data jego budowy - 1901-1902. Nad rzeką rosną olsze, topole i wiązy. Przy wysokim stanie wody Postomia wylewa tworząc malownicze rozlewiska, atrakcyjne dla ptaków wodnych. Za mostem - 4 drogi, w prawo wałem wzdłuż Postomii możemy dojść do Lemierzyc (7,5 km) drogą schodzącą z wału -na łąki. My kierujemy się najszerszą na wale, wzdłuż starej linii telefonicznej. Budowa tego wału zakończona w roku 1842 zabezpiecza dolinę przed zalaniem wodami rzek Warty i Postomii. Po lewej stronie widzimy tereny zalewowe, wiosną zwykle znajdujące się pod wodą, po prawej, na polderze, użytkowane łąki i pastwiska.

Przy wysokim poziomie wody to doskonałe miejsce do obserwacji ptaków wodnych. Gęsi, różne gatunki kaczek, i perkozy zobaczymy tu wiosną bez trudu. Wzdłuż wału po obu stronach rosną ogławiane co kilka lat wierzby. Po ok. 1 km. dochodzimy do zabytkowej pompowni zbudowanej na początku XXw. Przed wojną pracowały tu 2 kotły parowe, obecnie silniki elektryczne uruchamiane są tylko przy bardzo wysokiej wodzie. Aby osuszyć łąki i pola zwykle pracuje mała pompownia elektryczna. Na placu słup graniczny Rzeczpospolitej Ptasiej, przy budynku mieszkalnym gniazdo bocianie. Tutaj też znajduje się Biuro Paszportowe Rzeczpospolitej Ptasiej, informacja turystyczna i wypożyczalnia kajaków w Biurze Turystyki Przyrodniczej DUDEK. Naprzeciwko budynku rośnie jedna z najstarszych topól czarnych, pomnik przyrody - ponad 6,80 cm obwodu.

Kontynuujemy nasz spacer, aby, jeśli stan wody pozwoli zejść z wału w lewo na gruntową drogę zwaną Pierwszym Zjazdem. Jeśli nie będzie to możliwe, możemy wrócić do Słońska lub pójść dalej wałem aż do granicy PN UW przy kolejnym zjeździe w lewo, na tzw. Wojskowy Most albo nawet do Kłopotowa - 7km od Słońska.

Pierwszy Zjazd to malownicza droga, w odróżnieniu od innych w parku, zacieniona przez stare ogławiane wierzby o najróżniejszych kształtach. Idziemy po płaskim terenie mijając albo jeszcze zalane, pełne ptactwa łąki, albo, najczęściej pod koniec lata, zarastające grążelami i grzybieniami starorzecza otoczone zielonymi łanami traw. Zawsze jednak zobaczymy tu łabędzie nieme, czatujące nad wodą czaple i mewy śmieszki, a na Starej Warcie, największym zachowanym starorzeczu Warty, którą będzie widać po lewej stronie - perkozy dwuczube, różne gatunki kaczek, polujące rybitwy rzeczne i czarne. Ten odcinek Starej Warty zwany również Szeroką to ulubione miejsce wędkarzy. www.pnujsciewarty.gov.pl/turystyka.htm#wędkarstwo

Po przejściu ok. 2 km od wału dochodzimy do skrzyżowania na zakręcie starorzecza. Jeśli skręcimy w prawo dojdziemy do granicy PN UW i II mostu na Żółtym Kanale. (którędy do parku) Jeśli zdecydujemy się wracać - skręcamy w lewo i idąc wzdłuż starorzecza wkrótce wychodzimy na I Most na Postomii w Przyborowie. Aby nie iść główną asfaltową drogą, proponuję udać się w lewo wzdłuż Lenki i pójść skrajem wsi, nad łąkami. Po niecałym kilometrze wychodzimy na ul. Kruczą, skręcamy w lewo i dochodzimy do Placu Zamkowego.