O nas Osiągnięcia Nagroda Patkowskiego

Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego

13 maja 2003 roku kapituła Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego przyznała Towarzystwu Przyjaciół Słońska pierwszą nagrodę za działania na rzecz wyzwolenia aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn. Wręczenia nagrody dokonał przewodniczący jury Wiesław Myśliwski w dniu 31 maja 2003 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.