Nasze działania Wystawa pamiątek Zostań muzealnikiem

Zostań muzealnikiem

Wystawa Pamiątek Regionalnych, założona w 2001 roku, była stale wzbogacana o kolejne eksponaty, jednak brakowało czasu i środków, aby uporządkować i usystematyzować zbiór oraz sporządzić zgodny z regułami muzealnictwa spis zgromadzonych przedmiotów. Program „Wolontariat dla dziedzictwa”, wspierający i promujący ideę zaangażowania wolontariuszy w opiekę nad zabytkami, zainspirował nas do napisania projektu pt.: „Zostań muzealnikiem - porządkujemy zasoby Wystawy Pamiątek Regionalnych w Słońsku”. Dzięki dotacji otrzymanej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa mogliśmy 2 lipca 2017 r. rozpocząć zaplanowane działania. Do pracy na wystawie zgłosili się nie tylko mieszkający w Słońsku członkowie TPS, którzy znają historię miejscowości oraz słońskich artefaktów, ale również studenci Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, Uniwersytetu Łódzkiego oraz mieszkanka Gorzowa Wkp. Z ich pomocą udało się zinwentaryzować zasoby Wystawy , sfotografować i opisać w elektronicznej bazie danych wszystkie eksponaty. Pracę wolontariuszy, polegającą m.in. na wyszukiwaniu informacji o zabytkach w Internecie, ułatwiał zakupiony w ramach projektu tablet.

Zbiory zostały podzielone tematycznie i wyeksponowane zgodnie z utworzonymi działami. Powstał m.in. dział krawiecki, szewski, kowalski i rolniczy. Nowy regał posłużył do wyodrębnienia części kuchennej wystawy.

W związku z tym, że historia Słońska, położonego na skraju rozlewisk Warty, od najdawniejszych czasów związana jest z rybołówstwem, wolontariusze przygotowali na ten temat wystawę, którą pierwszym zwiedzającym udostępniono w dniach 12 i 13 sierpnia podczas „Święta Ryby”. Przetłumaczone z j. niemieckiego artykuły historyczne na temat dziejów rybołówstwa w Ujściu Warty pomogły przygotować wystawę, a także zapoznać zwiedzających z historią naszego regionu. Ekspozycja na temat rybołówstwa pozostanie stałym elementem WPR.

W ramach obozu wolontariackiego pani Małgorzata Zyzik przeprowadziła wykład oraz warsztaty z konserwacji zabytków drewnianych. Dzięki temu wolontariusze zakonserwowali odpowiednim środkiem najcenniejsze przedmioty m.in. maselnice, koromysło, niecki, foremki na masło, rękojeści narzędzi, magiel ręczny, koła od wozu, prawidła do butów, dokonali też drobnych rekonstrukcji uszkodzonych zabytków.

Kolejnym efektem projektu było przetłumaczenie nazw eksponatów na j. niemiecki i wykonanie etykiet w dwóch językach, co ułatwi zwiedzanie wystawy licznym gościom z Niemiec. Odwiedzający wystawę w czasie prac inwentaryzacyjnych turyści, także niemieccy, niejednokrotnie pomogli nam dotrzeć do prawidłowych nazw i przeznaczenia zgromadzonych przedmiotów.

W czasie obozu dokonano także digitalizacji i archiwizacji przechowywanych dotychczas na różnych nośnikach wywiadów z powojennymi osadnikami przybyłymi z Kre-sów Wschodnich.

Projekt „Zostań muzealnikiem” był dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa.

Załączone pliki: