Rzeczpospolita Ptasia Zloty obywateli XV Zlot Obywateli

To był XV Zlot

Rzeczpospolita Ptasia

Z powodu małego jubileuszu na początku przypomnimy jak to się zaczęło. Pierwsze Zloty odbywały się przy Stacji Pomp. Patronowały im wybrane podczas „nocnych nasiadówek towarzyszy” ptaki, i nikomu nawet nie przyszło do głowy, że można je wybierać w drodze zlotowych wyborów, o prawyborach na FB nie wspominając.

Pierwszym Ptakiem Roku był mało znany derkacz, średniej wielkości, płochliwy,  prowadzący skryty tryb życia ptak z rodziny chruścieli, którego łatwiej poznać po jego charakterystycznym, przypominającym terkot głosie, niż zobaczyć. Kolejnymi Ptakami Roku były: żuraw, dudek, bielik, ohar, rycyk, płomykówka, czajka, perkoz rdzawoszyi, łabędź krzykliwy, remiz, zimorodek, kania ruda, pójdźka, a w tym roku jest podróżniczek.

Historia Zlotów przeplata się z historią Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty, produktu turystycznego rozpoznawanego i nagradzanego w kraju i za granicą. W ciągu piętnastu lat otrzymaliśmy kilka nagród. Nasza oferta turystyczna „Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej” już w 2003 r. zdobyła I miejsce w konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Potem otrzymaliśmy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (2004), 2 Perły Lubuskie, nagrodę Komisji Europejskiej w konkursie EDEN (2009), promującym najcenniejsze i mało znane zakątki Europy. Aż w 2015 r. zostaliśmy laureatami 7 Nowych Cudów Polski w konkursie National Geographic Traveler. Tak oto rozsławialiśmy naszą gminę i jej bezcenne walory przyrodnicze w Polsce i w Europie.

Opowiadając historię Zlotów, należy przypomnieć, że lokalizacja i formuła tych spotkań zmieniały się z czasem. Ze Stacji Pomp, Zloty "przeniosły” się na plac przed ruinami zamku, następnie do parku w Słońsku, a stamtąd w okolice remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej. Zlotowe prelekcje odbywały się początkowo w restauracji „Hubertus”, potem w sali wiejskiej w Przyborowie, a od 2009 roku spotykamy się w nowej sali wiejskiej przy ul. Parkowej w Słońsku.

Co się nie zmieniło przez te wszystkie lata, to nasi goście, którzy rokrocznie przybywają do Rzeczpospolitej Ptasiej z różnych zakątków Polski i Niemiec, by się spotkać, porozmawiać, posłuchać prelekcji o ptakach i, chyba przede wszystkim, pójść „na ptaki”.

Tegoroczne poranne wycieczki na ptasie szlaki były bardzo udane. Niektórzy powrócili z nich z wypiekami na twarzach, nie wyłączając przewodnika, pana Przemysława Szymońskiego. Do końca Zlotu wycieczkowicze obawiali się palpitacji serca po niecodziennym spotkaniu aż dziesięciu dudków, na Szlaku Dudka oczywiście. Uczestnicy wycieczki na Betonkę, prowadzonej przez pana Michała Leszczyńskiego, mieli niemniej udane obserwacje, podglądając m.in. ohary i ostrygojady. Zlotowicze z obu grup, poza obserwacjami ptaków znaleźli czas i z własnej inicjatywy pozbierali śmieci na ptasich szlakach. Serdecznie im dziękujemy!

Popołudniowa cześć XV Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej rozpoczęła się przemówieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej p. Henryka Radowskiego oraz Wójta Gminy Słońsk p. Janusza Krzyśkowa. Następnie prezydent nadał honorowe obywatelstwo Rzeczpospolitej Ptasiej pani Dorocie Zielińskiej, która jest prezesem Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Pani Dorota jest bardzo zaangażowana w pomoc ptakom w Warszawie oraz popularyzowanie wiedzy o nich. Nominował też trzech nowych ambasadorów Rzeczpospolitej Ptasiej - wśród górali- panią Hannę Krzeptowską-Fabiś, wśród tłumaczy języka starogreckiego panią Katarzynę Jażdżewską oraz w Republice Federalnej Niemiec – pana Roberta Schwarza. Na placu koło sali wiejskiej rozstawione były stoiska. Gościliśmy przedstawicieli PN Ujście Warty z wydawnictwami i grami edukacyjnymi. Na stoisku patronów medialnych dostępne były Magazyny Przyrodnicze „Salamandra”, Ilustrowana Encyklopedia Ptaków oraz audiobooki i filmy Włodzimierza Puchalskiego wydane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Na stoiskach z rękodziełem pań Magdy Mądrawskiej-Okołów i Justyny Budzyn można było nabyć koszulki, torby, ptaszki ceramiczne i wiele innych „ptasich pamiątek”. Swoje akwarele z ptakami zaprezentował pan Andrzej Rabiega, którego podróżniczek ozdobił tegoroczny dyplom dla laureatów konkursu plastycznego. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sulęcina przywieźli wykonane przez siebie budki lęgowe, karmniki i wiele innych wykonanych przez siebie wyrobów. Na stoisku Pasieki „Dutkowiak” można było kupić pyszny miód. Po części oficjalnej rozpoczęły się bardzo interesujące prezentacje w sali wiejskiej. W pierwszej pt.: "Słowik z bagien czyli podróżniczek okiem ornitologa", poznaliśmy wyniki badań pana Stanisława Rusieckiego nad podróżniczkiem. Następnie pan Jarosław Nowakowski z Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Akcja Bałtycka przedstawił  „Współczesne badania wędrówek ptaków – czy jeszcze jest coś do odkrycia”. Okazuje się, że postęp techniczny i zastosowanie nowoczesnych urządzeń umożliwiających lokalizację ptaków i śledzenie ich wędrówek są decydującymi czynnikami poszerzającymi naszą wiedzę na ten temat.

"Troskliwe zimorodki i podstępne kuropatwy, czyli starożytni o ptakach" – taki temat wystąpienia przygotowała pani Katarzyna Jażdżewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była to ciekawa podróż w odległą przeszłość, która umożliwiła zlotowiczom poznanie wyobrażeń na temat ptaków z minionej ery. Po raz drugi w Słońsku gościł z prelekcją podróżnik i biolog, pan Mikołaj Golachowski. Opowiedział uczestnikom o wędrówkach nie tylko ptaków, ale też motyli monarchów i wielorybów. Pani Katarzyna Bojarska z Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie, która od lat tropi wilki, przedstawiła nam rezultaty swoich badań w ciekawej prezentacji pt.: „Wilcze wojaże, czyli podróże na czterech łapach”. Na zakończenie wróciliśmy do ptasiej tematyki oglądając prezentację pana Leszka Jerzaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego zatytułowaną "Dokąd poleciały lubuskie bociany".

Dodatkowo pan Marcin Łukawski, niestety nieobecny w Słońsku, udostępnił nam dwie diaporamy ze zdjęciami ptaków-patronów czternastu lat w Rzeczpospolitej Ptasiej oraz ptaka roku 2016 – podróżniczka.

Na zlocie miała również miejsce prapremiera filmu pt.  „Pójdźki w Rzeczpospolitej Ptasiej”, który jest dostępny na YouTube. Uczestnicy zlotu już w niedzielę po zlocie odpowiedzieli na apel zawarty w filmie, aby sadzić wierzby. Mimo nienajlepszej pogody  około 20 osób posadziło 34 żywokoły wierzbowe przy drogach gminnych. Była to kolejna, poza sprzątaniem szlaków, działalność gości Zlotu na rzecz środowiska w Rzeczpospolitej Ptasiej. Dziękujemy!  Tradycyjnie na zlocie ogłosiliśmy wyniki wyborów ptaka roku 2017, wygrał bocian czarny, na którego głosowało 81 osób, przed sokołem wędrownym (46 głosów) i łyską (27 głosów).

Zlot dofinansowała Gmina Słońsk i CZG-12. Dzięki temu uczestnicy zlotu otrzymali monetę i magnes z podróżniczkiem, pamiątkowy kubek oraz poczęstunek serwowany przez państwa Monikę i Romana Juszkiewiczów.

Patronami medialnymi zlotu byli: Magazyn Przyrodniczy Salamandra, czasopismo Ptaki Polski i serwis Birdwatching.pl.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej za powieszenie baneru, przygotowanie miejsca na ognisko, drewna i stołów, zaś osadzonym z Zakładzie Karnym za pomoc techniczną w organizacji zlotu. Tradycyjnie – serdeczne podziękowania należą się również naszym  „towarzyszom” – członkom Towarzystwa Przyjaciół Słońska oraz popierającym maksymę „Unitis Viribus” (wspólnymi siłami) zlotowiczom, którzy urządzili salę wiejską wieszając wystawy: fotograficzną prac laureatów konkursu FOTO-EKO (organizowaną od przeszło 20 lat przez PTOP "SAlamanrda")  oraz prac plastycznych nt. „Wędrówki podróżniczka”. Elegancko podpisali prace i zapakowali nagrody. Przygotowali również otoczenie świetlicy przed zlotem oraz uprzątnęli je po. Z takimi pomocnikami, być może jeszcze XVI zlot zrobimy:-)

Zdjęcia też mamy od zlotowiczów, dziękujemy Marcie, Agacie, Michałowi, Danielowi i innym - narazie anonimowym.