Nasze działania Rajdy rowerowe Rajd pieszo-rowerowy 2012

Po rajdzie "Szlakiem bocianów"

1 procent

Rajd „Szlakiem bocianów” odbył się 3 czerwca 2012r. Po raz trzeci rajd był nie tylko rowerowy, ale także pieszy. Piechurzy podążali „Szlakiem Dzięcioła” wzdłuż Postomii z Lemierzyc do Słońska, natomiast amatorzy dwóch kółek mieli do dyspozycji 2 trasy – dłuższą 32 km i krótszą 20 km, prowadzące przez teren Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Ogółem na starcie rajdu stawiły się 44 drużyny – 20 pieszych i 24 rowerowe, co daje 157 uczestników w wieku od 4 do 72 lat. Rajdowicze przybyli nie tylko ze Słońska i terenu naszej gminy, ale także z Sulęcina, Miechowa, Kostrzyna nad Odrą, Krosna Odrzańskiego, Dębna, Ośna Lubuskiego, Poznania i Puszczykówka. 
Na starcie drużyny oddawały surowce wtórne – puszki ALU, butelki PET i makulaturę. Przed wyjazdem drużyny zostały zaopatrzone w rajdowe czapeczki i napoje.
Na trasie rajdu znajdowały się specjalne punkty, w których drużyny otrzymywały zadania. Były to zarówno zadania wymagające odpowiedzi pisemnych z zakresu biologii ptaków, ekologii i wiedzy ogólnej, jak również zadania sprawnościowe i wymagające twórczej inwencji jak np. zadanie polegające na zrobieniu flagi rajdowej oraz dzięcioła z butelki po napoju otrzymanym na starcie. Wielu uczestników rajdu przywiozło na metę dodatkowe odpady zebrane na trasie rajdu, co jak najbardziej odpowiadało celom imprezy. Wszystkie odpady zostały zabrane 4.06 do Długoszyna.
Poziom odpowiedzi był bardzo wyrównany, wiele drużyn zdobyło równorzędne wysokie miejsca. Dyplomy i nagrody (m. in. plecaki, śpiwory, sprzęt rowerowy, płyty CD z programem edukacyjnym) otrzymali wszyscy uczestnicy, a ponadto zostały rozlosowane 3 rowery (w tym jeden ufundowany przez pana Wójta Gminy Słońsk), które powędrowały do Weroniki Błaszczyk ze Słońska, Alicji Bąk ze Słubic i Mariusza Wowczuka ze Słońska. Jak zwykle puchary otrzymali także najmłodsi i najstarsi uczestnicy rajdu: Oliwia Matusik i Cyprian Apanowicz oraz pani Emilia Symonowicz i pan Mieczysław Farynowicz.
Każdy z uczestników rajdu otrzymał na mecie lody ufundowane przez GS w Słońsku i ciepły posiłek – kiełbaskę z rusztu.
Organizacja imprezy oraz zakup nagród został sfinansowany dzięki darowiźnie 1% podatku dochodowego oraz dotacji Celowego Związek Gmin CZG – 12. Dotacja Marszałka Województwa Lubuskiego i GBS w Barlinku umożliwiła zakup czapeczek dla radowiczów.
Bezpieczeństwo na trasie zapewnili członkowie TPS Unitis Viribus oraz koledzy ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Hubertus”.
Bardzo nas ucieszyło zaangażowanie rajdowiczów w rozwiązywanie zadań, duża ilość oddanych surowców, zbieranych również na trasie, sympatyczna atmosfera oraz słowa uznania od turystów przybyłych do Rzeczpospolitej Ptasiej, specjalnie na nasz rajd.