Aktualności Będzie nowa strona TPS

Aktualności

 
2022-06-20

Będzie nowa strona TPS

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie otrzymało dotację z Funduszu Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego na projekt pn. "Wzmocnienie działalności TPS "Unitis Viribus" na rzecz ochrony i promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Ujście Warty". Dzięki dofinansowaniu w wys. 9920 zł przekazanemu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zamówimy wykonanie nowej, responsywnej strony internetowej oraz zakupimy laptop z oprogramowaniem dla wolontariuszy.

Ze względu na sposób tworzenia obecnej strony nie jest możliwe przy tej informacji zamieszczenie zestawienia znaków tzn. znaku Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, NIW-CRSO i FWOPP. Zadanie będzie sfinansowane ze srodków Narodowego Instytutu Wolnosci  Centrum Rozwoju Społeczenstwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Organizacji Pozytku Publicznego.

 

powrót do aktualności